A projekt bemutatása

Támogatási szerződés száma: TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00009

Kedvezményezett: Apátfalva Község Önkormányzata

A projekt célja a helyi közösségek fejlesztésén keresztül Apátfalva és Magyarcsanád települések közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése. Cél továbbá a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom, a szükséges kompetenciákat az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez való kötődés megerősödése. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a települések közösségeinek életében.

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt a következő:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása:
 2. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés. A projekt által érintett települések közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele.
 3. A helyi cselekvési terv alapján a települések lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok. folyamatok megvalósítása
  1. közösségi akciók, tevékenységek, események;
  2. programok, folyamatok;
  3. a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése;
  4. részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése.
 4. A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentum(ok)nak — a 3. d) pont szerinti — részvételi fórumok keretei között való áttekintése és amennyiben releváns megújítása.
 5. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása (infrastruktúrafejlesztés nélkül).
 6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek.
 7. Infokommunikációs akadálymentesítés;
 8. Nyilvánosság biztosítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: Eszközbeszerzés, közlekedésbiztonsági programok.